• 12bet手机版客户端
 • 12bet官网手机版
 • 消息公告
 • 劳务通知
 • 四星复评
 • 师生工作
 • 行风评议
 • 12bet手机版园地
 • 欧委会的窗
 • 欧委会
 • 档案管理
 • 始建工作
 • 体育在线
 • 体育信息
 • 主题教育
 • 正常管理
 • 思想健康
 • 体育表彰
 • 大人学校
 • 住宿管理
 • 税务管理
 • 税务公开
 • 贡献管理
 • 学科管理
 • 校本学科
 • 学员评教
 • 春风化雨科研
 • 学科建设
 • 农田水利组
 • 政治经济学组
 • 英语组
 • 物理组
 • 历史组
 • 化学组
 • 生物组
 • 党政组
 • 近代史组
 • 体育组
 • 艺术组
 • 心艺组
 • 教学成果
 • 研制课题
 • 老师文集
 • 他山之石
 • 后勤管理
 • 处务公开
 • 总务管理
 • 劳动引领
 • 国旗飘飘
 • 一学一做
 • 集团建设
 • 主题活动
 • 红十字会
 • 学员社团
 • 学员风采
 • 招生指南
 • 招生政策
 • 招生指南
 • 校内资源
 • 国之源
 • 视频库
 • 展览馆
 • 思想测试
 • 各地数据
 • 极课教师端
 • 极课学生端
 • 12bet手机版客户端2018-12bet官网手机版青年团校结业考试成绩公示
  通告时间:2019-4-3
  序号
  党支部
  姓名
  自觉服务时长(小时)
  生物课考试成绩
  备注
  1
  组织1起
  邵钰情
  2
  34

  2
  组织1起
  陆舟艺
  2
  缺考

  3
  组织2起
  陈思远
  14
  71

  4
  组织2起
  黄骏杰
  13.5
  54

  5
  组织2起
  黄珂嘉
  8.5
  75

  6
  组织3起
  徐锞芸
  12
  77

  7
  组织3起
  章潇
  11
  48

  8
  组织3起
  杨凯文
  10
  94

  9
  组织4起
  吴佳
  2
  73

  10
  组织5起
  马雨
  12.5
  91

  11
  组织5起
  李涛
  10
  75

  12
  组织6起
  周子希
  19
  94

  13
  组织6起
  徐涛
  8
  50

  14
  组织6起
  陈杏怡
  7
  77

  15
  组织7起
  潘鑫华
  49.5
  75

  16
  组织7起
  平川
  30.5
  60

  17
  组织7起
  杨奇谕
  17
  84

  18
  组织8起
  张智峰
  14
  75

  19
  组织8起
  俞洁贤
  13
  81

  20
  组织8起
  吴伊
  13
  81

  21
  组织9起
  吉燕
  4.5
  72

  22
  组织9起
  鲍子杰
  2.5
  57

  23
  组织9起
  张佳丽
  2
  91

  24
  组织10起
  夏恒
  21
  80

  25
  组织10起
  林雨晴
  17
  82

  26
  组织10起
  何潇凡
  16
  88

  27
  组织11起
  何宇桐
  25
  76

  28
  组织11起
  沈砚明
  8
  71

  29
  组织11起
  刘天宇
  8
  41

  30
  组织12起
  倪志杰
  8
  85

  31
  组织12起
  孙忠丽
  7
  72

  32
  高二1起
  李玮华
  11
  89
  含手工计时
  33
  高二1起
  曹玉莹
  5
  75

  34
  高二1起
  姜岩松
  5
  52

  35
  高二2起
  诸耶吉
  26
  80

  36
  高二2起
  周凌辉
  9.5
  72

  37
  高二2起
  杨传全民
  7
  62

  38
  高二3起
  周佳绘
  13
  91

  39
  高二3起
  陈佳薇
  10
  87

  40
  高二3起
  徐征排
  6
  77

  41
  高二4起
  俞嘉宁
  10
  63

  42
  高二4起
  陆郑玺
  4
  37

  43
  高二4起
  袁志峰
  2
  90

  44
  高二5起
  张志慧
  8
  89

  45
  高二5起
  余颖
  5
  95

  46
  高二5起
  钱妮苹
  5
  84

  47
  高二6起
  咸星他
  12
  82
  含手工计时
  48
  高二6起
  郑阳
  11
  85

  49
  高二6起
  俞越
  9
  83
  含手工计时
  50
  高二7起
  汤成明
  15
  91

  51
  高二7起
  练世华
  11
  90

  52
  高二7起
  朱正阳
  9
  93

  53
  高二8起
  伍春平
  0
  85

  54
  高二9起
  大人云龙
  11
  84

  55
  高二9起
  张子怡
  8
  91

  56
  高二9起
  左皓成绩  
  2
  84

  57
  高二10起
  李甲宁
  6.5
  85

  58
  高二10起
  冯智慧
  6.5
  74

  59
  高二10起
  冯子誉
  6.5
  91

  60
  高二11起
  于晨旭
  8
  46

  61
  高二12起
  陈振宇
  27
  92

  62
  高二12起
  华栋
  5
  86

  63
  高二12起
  徐凡婷
  5
  83

  64
  高三1起
  周子易
  15
  88

  65
  高三1起
  李佳伟
  7
  55

  66
  高三2起
  惠佳明
  8
  91

  67
  高三2起
  陈凯
  7
  73

  68
  高三2起
  李嘉文
  2
  67

  69
  高三4起
  方皓楠
  5.5
  29

  70
  高三4起
  赵龙军
  4
  41

  71
  高三5起
  严可
  6
  67

  72
  高三5起
  李勇辉
  4
  59

  73
  高三5起
  朱星宇
  2
  65

  74
  高三6起
  鮑士畅
  8
  92

  75
  高三6起
  王志豪
  8
  90

  76
  高三6起
  王烨钦
  4
  86

  77
  高三7起
  唐欣元
  20.5
  33

  78
  高三7起
  李兰兰
  15
  75

  79
  高三7起
  陈浩
  2.5
  53

  80
  高三8起
  张佳文
  10.5
  71

  81
  高三8起
  田野
  10.5
  73

  82
  高三9起
  周珂铭
  7
  85

  83
  高三9起
  唐静
  7
  90

  84
  高三10起
  吴彦颖
  5
  80

  85
  高三11起
  宋子豪
  22.5
  86

  86
  高三11起
  钱远卓
  10.5
  73

  87
  高三11起
  孙佳妮
  7
  91

  88
  高三12起
  郭宇翔
  13
  缺考

  89
  高三12起
  何弋玲
  3
  82

  90
  高三12起
  吴郅杰
  3
  77

                                                                                            考察团12bet手机版客户端委员会

                                                                                                        二零一九年四月三日